Tag: Mời người like page vào nhóm

liên kết nhóm với fanpage

Cách liên kết nhóm với fanpage nhanh chóng

Liên kết nhóm với fanpage là một điều tốt cho sự tăng trưởng thuận lợi của fanpage. Việc liên kết nhóm với fanpage giúp bạn sẽ quản lý cả hai trang bằng tài khoản của fanpage. Từ đấy đơn giản làm chủ và tăng tương tác. Để làm được điều đó nội dung sau đây sẽ giúp ...