Thẻ: Liên kết ngoài

External Link – Liên kết ngoài là gì? Vai trò của External Link trong sắp xếp thứ hạng hạng SEO

External Links / Outbound Links (Liên kiến bên ngoài) là các link trỏ đến bất kỳ 1 miền nào khác với domain đang liên kết tồn tại đến nó. Theo đó, nếu một trang website khác link với web của bạn, đây được coi là một External link đến trang website của bạn. Tương tự, nếu bạn liên…

XÁC NHẬN CHUYỂN KHOẢN