Chuyên mục: Kiến Thức Marketing

Cách dùng Google Tag Manager

Cách dùng Google Tag Manager để tracking theo dõi chuyển đổi

Để tracking người click những nút, các link hay coi video bạn có thể sử dụng Google Tag Manager để tạo các thẻ chứa những trigger kích hoạt những biến. Sau đây ATPWeb sẽ đi vào kỹ càng vào chỉ dẫn bạn cách dùng Công Cụ này nhé! Những bộ phận cơ bản của Google Tag Manager Thẻ (Tag) trong GTM là gì? Thẻ tag chính là đại…