Tác giả: Hiền Hiền

Chỉ số DA, PA, TF, CF là gì? – Cách kiểm tra đo đạc những chỉ số này

Các chỉ số TF, CF, DA, PA là những chỉ số quan trọng để đánh giá 1 website nào đó có “ngon”, có tốt hay không.  Vậy đây là những chỉ số gì? PA, DA là gì? PA là viết…